Menu

naglowek

Cedro, jako polska kukurydza z Anas Łódź dająca wczesny i obfity plon

Cedro (FAO 210) jest odmiana siewna kukurydzy, która wywodzi się z Polski. Cedro z Anas Łódź łączy zarówno wczesny i wysoki plon. Dobra odporność na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną i wyleganie.