Menu

naglowek

Sumaris (FAO 250) to średniopóźna odmiana kukurydzy

Sumaris (FAO 250) jest odmianą kukurydzy, której rośliny produkują olbrzymią ilość zielonej i suchej masy. Pomimo dużej wysokości roślin odmiana jest odporna na wyleganie. Sumaris może mieć również zastosowanie w uprawiez przeznaczeniem na ziarno. Posiada bardzo dobre ziarno w dużych kolbach, które dają wysoki plon skrobi. Dodatkowo Odmiana Sumaris cechuje się dobrym wyrównaniem roślin ora dobrą jakością kiszonki.