Menu

naglowek

Mieszanki traw kośno łąkowe wyselekcjonowane przez Anas Łódź

Mieszanki traw kośno łąkowe, oferowane przez firmę nasienniczą Anas Łódź mogą być wysiewane na glebach średniozwięzłych z uregulowaną gospodarką wodną. Użytkowanie 1-2 letnie na gruntach ornych.