Menu

naglowek

Mieszanki traw kośno pastwiskowe z Anas Łódź - szybki wzrost i duży plon zielonej masy

Mieszanki traw kośno pastwiskowe oferowane przez firmę Anas z Łodzi uprawiane są na zielonkę, kiszonkę oraz na siano. Zakłada się z niej pastwiska na terenach trwałych użytków zielonych.