Menu

naglowek

Penguin to jęczmień jary pastewny o dużej plenności - PPHU Anas Łódź poleca

Jęczmień jary Penguin jest pastewną odmianą o dobrej plenności na terenie całego kraju. Nasiona oferowane przez Anas Łódź cechuje duża odporność na wyleganie oraz dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Penguin jest odmianą uniwersalna, zalecana na gleby dobre z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach.