Menu

naglowek

Soldo – jęczmień jary dający wysoki plon - Nasiona Anas Łódź

Jęczmień jary Soldo oferowany przez Nasiona rolnicze ANAS Łódź to odmiana o najwyższym plonowaniu ze wszystkich odmian w badaniach COBORU w rejonie III a1 - 108%, a2-113%, IV a1-106%, a2-108%, V a1-108%, a2-105% - wyniki średnia z lat 2011-2013.

Soldo jest odmianą średnio-wczesną o bardzo małych wymaganiach glebowych.

Bardzo sztywna, odporna na choroby, mączniaka, rynchosporiozę, rdze karłową 8 w skali 9, plamistość siatkowatą, czarną plamistość 7 w skali do 9.

MTZ bardzo duża. Wysiew od 240 do 370 szt./m2.