Menu

naglowek

Quintus A - wybitnie zdrowa i plenna pszenica oścista - Nowość

Pszenica jara Quintus oferowana przez Nasiona Rolnicze ANAS Łódź to odmiana oścista w typie A.

Nowość, pierwszy raz w sprzedaży. Charakteryzuje się wysokim plonowaniem 9 na 9 w a1, 7-9 w a2. Średnio wczesna, niska, sztywna, o dużej MTZ.

Bardzo zdrowa, szczególnie na septoriozę kłosa 8,2, fuzariozę kłosa 7,9, co predysponuje do siewu po kukurydzy.

Bardzo dobre wartości wypiekowe, białko 7, wskaźnik sedymentacji 9, liczba opadania 6.

Wysiew od 320 do 400 nasion na m2.