Menu

naglowek

KWS Kosmos  jęczmień ozimy

Kosmos- jęczmień ozimy oferowany przez PPHU ANAS charakteryzuje się bardzo wysokim plonowaniem (do 107% wzorca),  dużą odpornością na wyleganie oraz wysoką masą tysiąca ziaren.Elastyczny termin siewu - tolerancja na lekko opózniony termin siewu. Dobry profil zdrowotnościowy - wysoka odporność na rynchosporiozę, pleśń śniegową oraz pałecznicę. Mrozoodporność 5.