Menu

naglowek

Pszenica ozima z Anas w Łodzi to najlepsze odmiany i wysokie plony

Pszenica ozima oferowana przez firmę Anas z Łodzi to wysokiej jakości materiał siewny kwalifikowany dający duży plon. Duża odporność na choroby i wyleganie to dodatkowe atuty naszych odmian.