Menu

naglowek

Arkadia A – nadzwyczajna zimotrwałość pszenicy ozimej z Anas Łódź

Arkadia A - pszenica jakościowa o wysokiej plenności na terenie całego kraju. Jest odmianną wczesną, o dobrej odporności na zakwaszanie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Charakteryzuje się nadzwyczajną zimotrwałością (6) oraz dobrą zdolnością krzewienia. Arkadia posiada ładne, grube ziarno, o dobrym wyrównaniu i bardzo dobrych parametrach jakościowych. Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy. Posiada bardzo wysoką odporność na fuzariozę.