Menu

naglowek

Pszenżyto ozime Panteon

Panteon- pszenżyto ozime  oferowane przez PPHU ANAS to przenżyto bardzo wysoko plonujące (107% wzorca) na gleby słabe i zakwaszone. Odmiana bardzo wczesna o bardzo wysokiej mrozoodporności 6. Wysokość 120cm, odporność na wyleganie 6.4.

Masa 1000 ziarew 43.3. Zawartośc białka 8. Zdrowotność bardzo wysoka.