Menu

naglowek

KWS Livado

KWS Livado (0)

KWS Livado- żyto mieszańcowe ozime

KWS Livado- żyto ozime oferowane przez PPHU ANAS charakteryzuje się wysoką zdrowotnością (wysoka odporność na rdzę brunatną i rynchosporiozę). Uniwersalne użytkowanie zebranego plonu - sprzedaż na cele konsumpcyjne i paszowe. Plonowanie do 122%, masa 1000 nasion 31.2