KUKURYDZA BLASK

  • (FAO 250),
  • jest bardzo cenioną odmianą kukurydzy siewnej, która uprawiana jest na ziarno.
  • Cechuje się dobrą odpornością na wyleganie i niskie porażenie fuzariozą.
  • Toleruje gorsze warunki glebowo-klimatyczne