KUKURYDZA KADRYL

  • FAO 270-280
  • bardzo wysoki plon świeżej masy, plon ogólny suchej masy – 108% wzorca,
  • rośliny bardzo wysokie (ok. 295 cm), silnie ulistnione
    o dobrym wczesnym wigorze
  • średnie wymagania glebowe
  • odporność na wyleganie korzeniowe i porażenie
    przez głownię
  • szeroka zdolność adaptacyjna zapewniająca stabilny plon w różnych warunkach