GROCH MECENAS

  • jako jedna z nielicznych odmian charakteryzuje się obniżoną zawartością włókna w nasionach (najniższa ze wszystkich odmian)
  • odmiana wąskolistna, wysoko plonująca
  • wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu, co zmniejsza koszty zbioru
  • należy do czołowych odmian pod względem równomierności dojrzewania
  • odmiana wczesna przez to toleruje gorsze warunki glebowe
  • odmiana bardzo zdrowa
  • obsada: 105 roślin/m2