JĘCZMIEŃ OZIMY IMPALA

  • jęczmień ozimy pastewny, 6-rzędowy
  • najwyższa zimotrwałość spośród zarejestrowanych w Polsce jęczmieni (6 pkt wg COBORU)
  • wysoki poziom plonowania, szczególnie na słabszych stanowiskach