JĘCZMIEŃ JARY SOLDO

 •  odmiana pastewna
 •  odmiana średnio-późna
 •  wysokie plonowanie 103% wzorca -max
 •  ziarno wysokiej jakości
 •  niski udział pośladu
 •  mniejsze wymagania glebowe
 •  wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
 •  wysokość roślin 74 cm
 •  bardzo wysoka odporność na wyleganie 7,3
 •  wysoka odporność na choroby
 •  odmiana odpowiednia do mieszanek
 •  duże ziarno