JĘCZMIEŃ OZIMY SU HYLONA

  • Bardzo wysoki potencjał plonu oraz wyróżniająca się zimotrwałość
  • Znakomity pakiet zdrowotnościowy, z odpornością na mączniaka i plamistość siatkową na czele,
  • Sprawdza się na glebach słabszych i przy okresowych suszach.