ŁUBIN ŻÓŁTY PUMA

  • bardzo dobre plonowanie
  • odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu, mało wrażliwa na przymrozki
  • rośliny rozgałęziające się, najwyższe ze wszystkich odmian łubinu żółtego i mało wylegające
  • nasiona grube o zmniejszonej zawartości włókna i alkaloidów
  • odmiana średniowczesna
  • kwiat pomarańczowy
  • nasiona szare