OWIES KOZAK

  •  owies zwyczajny żółty
  •  odmiana wczesna
  •  najwyższy potencjał plonowania 103% wzorca bez łuski
  •  delikatna łuska
  •  ziarno ciężkie
  •  wysokość roślin 106 cm
  •  wysoka odporność na wyleganie 6,1
  •  małe wymagania glebowe
  •  wysoka odporność na choroby