PSZENICA JARA ARABELLA

  • odmiana jakościowa (E/A)
  •  odmiana bardzo wczesna nadaje się doskonale do mieszanek
  •  najwyższa odporność na osypywanie ziarna
  •  wysoki potencjał plonowania 99% wzorca
  •  wysokość roślin 91 cm
  •  wysoka odporność na wyleganie 7,7
  •  nadaje się na zakwaszone gleby
  •  małe wymagania glebowe
  •  wysoka odporność na choroby