PSZENICA OZIMA EXPO

  • pszenica elitarna
  • największe plonownaie w stosunku do innych odmian elitarnych
  • wysoka zimotrwałość (5 pkt), największa w pszenicach E
  • odporna i zdrowa odmiana, szcególnie na fuzarium i mączniaka
  • dzięki niskim wymaganiom oraz bardzo dobrej zdrowotności ogólnej roślin EXPO pozwala uzyskać wysoki i zdrowy plon również na nieco słabszych stanowiskach uprawy
  • bardzo dobra na późne siewy po kukurydzy