PSZENICA JARA NIMFA

  • odmiana jakościowa (A)
  •  doskonała jakość wypiekowa
  •  dorodne, ciężkie ziarno
  •  odmiana wczesna nadaje się do mieszanek
  •  odmiana o największym potencjale plonowania 101% wzorca
  •  wysokość roślin 84 cm
  •  wysoka odporność na wyleganie 7,3
  •  średnie wymagania glebowe
  •  wysoka odporność na choroby