PSZENICA JARA QUINTUS

  •  odmiana jakościowa (A)
  •  odmiana o wysokiej zawartości glutenu
  •  odmiana o średnim terminie dojrzewania
  •  wysoka odporność na porastanie
  •  wysoki potencjał plonowania
  •  wysokość roślin średnie
  •  bardzo wysoka odporność na wyleganie
  •  mniejsze wymagania glebowe
  •  wysoka odporność na choroby