PSZENICA OZIMA TORPEDA

  • Doskonała jakość E/A
  • Wysokie i stabilne plonowanie
  • Wysoka jakość nawet przy obniżonym poziomie nawożenia azotowego
  • Przydatna do uprawy ekstensywnej.
  • Toleruje siew wczesny, siewy zbyt późne nie są zalecane.