PSZENŻYTO OZIME AVOKADO

MISTRZ NA SŁABE GLEBY

  • odmiana tradycyjna
  • odmiana o średnim terminie dojrzewania
  • plonowanie 104% wzorca
  • bardzo dobra zimotrwałość 5,5
  • odmiana o bardzo małych wymaganiach glebowych
  • wysokość roślin 122 cm
  • dobra odporność na wyleganie 7
  • wysoka odporność na choroby
  • bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • norma wysiewu 300-350 roślin na m2