PSZENŻYTO OZIME BELCANTO

  • największe plonowanie w pszenżytach
  • posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych
  • najlepiej sprawdza się na glebach klas jakości: IVa i Ivb
  • odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby
  • charakteryzuje się najwyższą opłacalnością upraw przy ograniczonym stosowaniu zabiegów agrotechnicznych
  • średnia długość słomy i wysoka odpornośc na wyleganie