PSZENŻYTO DUBLET

  • Wyjątkowa plenność na zakwaszonych glebach!
  • Duża odporność na choroby grzybowe
  • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy
  • Dobra przewódka
  • Duże ziarno, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu
  • Małe wymagania glebowe
  • Norma przy optymalnym terminie wysiewu 400-450 ziaren/m²
SIEDZIBA (MAGAZYN, BIURO)

PPHU Anas Andrzej Antczak
99-200 Poddębice
ul. Targowa 12

MAPA

Realizacja: