PSZENŻYTO HUGO

  • Zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w plonowaniu w 2018 i 2019 roku
  • Średniowczesy termin kłoszenienia
  • Wysoka MTZ
  • Bardzo plenna odmiana
  • Wysokość rośliny – niska
  • Dobra przewódka
  • Małe wymagania glebowe
  • Dobrze wyrównane ziarno
  • Odmiana wysoce odporna na choroby
SIEDZIBA (MAGAZYN, BIURO)

PPHU Anas Andrzej Antczak
99-200 Poddębice
ul. Targowa 12

MAPA

Realizacja: