PSZENŻYTO OZIME MELOMAN

PLON JAK Z NUT!

 •  odmiana tradycyjna
 •  odmiana o średniej wczesności
 •  wysoka tolerancja na zakwaszone gleby
 •  wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
 •  plonowanie 108% wzorca
 •  wysoka zimotrwałość 5,5
 •  odmiana o małych wymaganiach glebowych
 •  wysokość roślin 111 cm
 •  dobra odporność na wyleganie 6,9
 •  bardzo dobra odporność na choroby
 •  norma wysiewu 300-350 sztuk/m2