PSZENŻYTO OZIME ORINOKO

 PLON, ZDROWOTNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE!

  • odmiana o średniej wczesności
  •  wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
  •  plonowanie 108 % wzorca
  •  zimotrwałość bardzo wysoka 6
  •  wysokość roślin 112 cm
  •  odmiana krótkosłoma
  •  bardzo dobra odporność na wyleganie 7,6
  •  odmiana na gleby średniej jakości i dobre
  •  bardzo dobra odporność na choroby
  • norma wysiewu 140-170 kg/ha