PSZENŻYTO OZIME PANTEON

BOSKI PLON!

 • odmiana tradycyjna
 •  wczesny termin kłoszenia
 •  bardzo wysoka tolerancja na zakwaszone gleby
 •  tolerancja na okresowe susze
 •  bardzo wysoka zawartość białka
 •  plonowanie 105% wzorca
 •  bardzo wysoka zimotrwałość – 6
 •  odmiana o mniejszych wymaganiach glebowych
 •  wysokość roślin 118 cm
 •  średnia odporność na wyleganie 6,3
 •  bardzo dobra odporność na choroby
 •  norma wysiewu 300-350 sztuk/m2