PSZENŻYTO OZIME ROTONDO

REKORDOWY PLON, GRUBE ZIARNO,

REWELACYJNA KRZEWISTOŚĆ!

  • odmiana o średniej wczesności
  •  bardzo dobra krzewistość
  •  plonowanie 101% wzorca
  •  zimotrwałość wysoka 5,5
  •  wysokość roślin 99 cm
  •  odmiana krótkosłoma
  •  odporność na wyleganie 7
  •  odmiana na gleby średniej jakości i dobre
  •  dobra odporność na choroby
  •  norma wysiewu 130-150 kg/ha