SM PERSUS

  • FAO 250
  • Bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019-20, średnia z lat 2019-20: – sucha masa – 105 % wzorca (191,9 dt/ha) – świeża masa – 111% wzorca (625,5 dt/ha)
  • Wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności: – strawność masy organicznej – 74% – wysokość roślin – 325 cm (103% wzorca)
  • Znakomita adaptacja do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych
  • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody
  • Bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin, dobra ocena wschodów
  • Dobra odporność na wyleganie, łatwy zbiór zielonej masy z pola
SIEDZIBA (MAGAZYN, BIURO)

PPHU Anas Andrzej Antczak
99-200 Poddębice
ul. Targowa 12

MAPA

Realizacja: