KUKURYDZA SUMARIS

  •  (FAO 250)
  • rośliny tej odmiany produkują olbrzymią ilość zielonej i suchej masy.
  • Pomimo dużej wysokości roślin odmiana jest odporna na wyleganie.
  • Sumaris może mieć również zastosowanie w uprawiez przeznaczeniem na ziarno.
  • Posiada bardzo dobre ziarno w dużych kolbach, które dają wysoki plon skrobi.
  • Dodatkowo odmiana Sumaris cechuje się dobrym wyrównaniem roślin ora dobrą jakością kiszonki.