ŻYTO OZIME DAŃKOWSKIE RUBIN

 NA GLEBY SŁABE I NIE TYLKO!

 • odmiana populacyjna
 •  odmiana wczesna
 •  plonowanie 100% wzorca
 •  przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
 •  szczególnie przydatna na gleby słabe
 •  posiada piękne, grube ziarno
 •  nadzwyczajna krzewistość
 •  wysokość roślin 157 cm
 •  dobra odporność na wyleganie 5,5
 •  bardzo dobra odporność na choroby
 •  niska podatność na sporysz
 •  norma wysiewu 240-260 sztuk/m2