ŻYTO MIESZAŃCOWE KWS BERADO

  • odmiana mieszańcowa
  • plonowanie 131% wzorca
  • wysokość roślin 137 cm
  • odporność na wyleganie 6,2
  • wysoka odporność na choroby