ŻYTO MIESZAŃCOWE KWS SERAFINO

  • odmiana mieszańcowa
  • plonowanie 129% wzorca
  • wysokość roślin 145cm
  • odporność na wyleganie 5,7
  • dobra zdrowotność roślin-wysoka odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozę liści i rynchosporiozę
  • odmiana o wysokiej odporności na okresowy niedobory wody – wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy