FORTROP

  • FAO 230
  • Nadaje się zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno
  • W I roku doświadczeń rejestrowych (bardzo suchy 2015 rok), odmiana pokazała, że znosi okresowe niedobory wody, uzyskując najwyższy plon suchej masy ogółem pośród wszystkich badanych odmian prawie we wszystkich stacjach doświadczalnych
  • Dużo dobrej jakości kiszonki z całych roślin o strawności 73%
  • Dobre wyniki badania surowca kiszonkarskiego pod kątem zawartości skrobi, białka oraz włókna
  • Doświadczenia wstępne hodowcy z 5 lokalizacji w kraju wskazują na predyspozycje odmiany do uprawy także w kierunku ziarnowym, w których uzyskała wysoki plon suchego ziarna
  • Wczesne kwitnienie, krótki okres wegetacyjny
SIEDZIBA (MAGAZYN, BIURO)

PPHU Anas Andrzej Antczak
99-200 Poddębice
ul. Targowa 12

MAPA

Realizacja: