Odmiana białej gorczycy o roślinach dużej wysokości,

  • posiada średniowczesny termin kwitnienia,
  • odznacza się właściwościami ograniczającymi ilość mątwika w glebie,
  • rodzaj gorczycy białej istotnie redukujący ilość cyst,
  • bardzo chętnie stosowany w zasiewie jako poplon.