PSZENICA BATAJA

  • Bardzo wysoki poziom plonowania
  • Niskie wymaganie glebowe (wysokie zdolności adaptacyjne)
  • Wysokie parametry jakościowe, grupa A
  • Dobra odporność na wyleganie
  • Bardzo dobra zimotrwałość
  • Ładne grube ziarno
  • Bardzo dobra zdolność krzewienia
  • Wysoka MTZ
  • Zalecana norma wysiewu – 300-350 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 160-180kg/ha)
SIEDZIBA (MAGAZYN, BIURO)

PPHU Anas Andrzej Antczak
99-200 Poddębice
ul. Targowa 12

MAPA

Realizacja: