PSZENŻYTO JARE MAMUT

  • najnowsza odmiana pszenżyta jarego
  •  odmiana średnio – wczesna
  •  bardzo wysoki potencjał plonowania 107% wzorca – max
  •  wysokość roślin 99 cm
  •  bardzo wysoka odporność na wyleganie 8
  •  wysoka tolerancja na zakwaszone gleby
  •  małe wymagania glebowe
  •  wysoka odporność na choroby